Rezanje pločastih materijala

VELCO vam pruža uslugu rezanja svih vrsta pločastih materijala na visokokvalitetnom raskrajaču koji nam omogućavaju da u najkraćem roku ispunimo zahtjeve naših kupaca. Dovoljno je da kupac donese mjere, a optimizaciju iskorištenja ploče, ukupnu potrošnju materijala, rok isporuke, kao i krajnju cijenu će u kratkom roku definirati sa prodajnim referentom u maloprodaji.

Kantovanje ploča

Kantovanje ploča se vrši na vrhunskoj kant mašini sa predglodalima, što omogućuje kvalitet kantovanja koji će zadovoljiti i najzahtjevnije kupce. VELCO je zastupnik i distributer renomiranih evropskih proizvođača pločastih repromaterijala.

Oplemenjena iverica

Oplemenjena iverica - KASTAMONU - Rumunija Oplemenjena iverica - LESNA. - Slovenija Oplemenjena iverica - Wodego – Njemačka Vodootporna iverica WODEGO NJEMAČKA

Rokovi izrade

U lijevo navedenoj tabeli prikazani su ažurirani rokovi izrade za pojedine mašinske usluge koje pruža drvni centar VELCO.
Rokovi (vrijeme) izrade navedenih mašinskih usluga iskazani su u radnim danima. Pod radne dane se podrazumijevaju svi dani osim nedjelje i praznika. U slučaju da se vaša narudžba sastoji od više mašinskih usluga, rokovi iz tablice se sabiraju.
Kako se tretira prvi (početni) radni dan?
VELCO zadržava pravo na promjenu rokova navedenih u tablici